پژمان حیدری

رزومه پژمان حیدری:

 • مدیریت مهندسی کامپیوتر گروه ۲
 • مدیریت تعمیرلند
 • مدیریت مشهدجانبی
 • سه سال مدیریت صنایع دارویی خراسان
 • عضو هیئت مدیره مجتمع بین المللی کامپیوتر تک
 • مدیرعامل مجتمع بین المللی تک
 • رئیس هیئت مدیره مجتمع فیروزه
 • عضو رسمی اتحادیه صنف کامپیوتر و ماشین های اداری
 • عضو رسمی شورای نظام مهندسی صنف کامپیوتر
 • نمایندگی مادیران
 • نمایندگی سام سرویس
 • نمایندگی آونگ
 • نمایندگی لایف برد

سابقه تحصیلی پژمان حیدری:

تحصیل در رشته مدیریت دانشگاه شهید بهشتی تهران